Dienstverlening Door Van Basten

De expertise van Door Van Basten is gericht op toezicht, product- en dienstinnovatie en conceptontwikkeling in de financiële dienstverlening, op het snijvlak van business, processen en techniek.

 

Toezicht

Door Van Basten… is gecertificeerd toezichthouder / commissaris. Naast kennis, ervaring en netwerk in de financiële dienstverlening, biedt Door van Basten ook toegevoegde waarde als ondernemer, investeerder en (financiële) educatie.

 

Product- en dienstinnovatie

Door Van Basten… innoveert producten en diensten in de financiële dienstverlening desgewenst volgens haar eigen COLIBRI methode. Uniek aan deze methode is de regierol van Door van Basten door het hele innovatieproces heen, inclusief de implementatie.

 

Conceptontwikkeling

Door Van Basten… is op samenwerking gericht. Samen met specialisten binnen en buiten de financiële dienstverlening ontwikkelt Door Van Basten nieuwe, klantgerichte concepten.